Słowo upload pochodzi z języka angielskiego i oznacza wysyłanie danych. W dziedzinie informatyki jest procesem przeciwnym do pobierania danych. Polega na wysyłaniu, udostępnianiu plików oraz danych w serwerze, lub na komputerze innego użytkownika. W praktyce do przesyłania danych na konkretnym obszarze (wśród np. pracowników jednej organizacji) sieć komputerowa podzielona jest na dwa kanały: kanał wysyłania i kanał pobierania. Przepustowo takich kanałów, (maksymalna prędkość przesyłanych w nich danych) mierzona jest w bitach na sekundę i ich zwielokrotnionych jednostkach. Łącza internetowe, które są najczęściej używane w domach to ADSL (szerokopasmowy asymetryczny dostęp do teleinformatycznych sieci między innymi Internetu jest odmianą DSL) telewizja kablowa (sieć telekomunikacyjna, oferująca radio, TV i usługi multimedialne), sieć osiedlowa. Ze względu na swoje niewielkie ceny najczęściej są asymetryczne. Ich asymetryczność polega na zaniżeniu przepustowości kanału odpowiadającego za wysyłanie danych w stosunku do kanału umożliwiającego odbieranie danych. W związku z tym wysyłanie plików do sieci trwa znacznie dłużej niż pobieranie.